STUDENTER 1969 från BORGÅ LYCEUM

"själv student för 30 år se´n ......"

Det tar en liten tid att ladda, men det kommer. Ta en Armiro eller något annat lugnande.

Foto: Leif Rikberg

Lyce301.jpg (182553 bytes)Gamla gubbar i vackert sällskap på Haiko gård

I festsalen I festsalen
Satu och pojkarna på trappan På Lyce-trappan
Kaffe Runda bordet
Fia, Turken, Tallis och Ville Paulig, Skogi, Djuppe, Kajen och Paetau
Tallis lägger ut texten Livliga diskussioner
Här funderar över livets allvar

Back to Leif´s Pages

Link to Rikberg Family Pages